Effectief samenwerken in Agile teams

Gezamenlijk - en ieder voor zich - zijn Agile teamleden van groot belang voor het succes van Agile projecten. Afhankelijk van de omstandigheden zullen Agile teams de - voor hun meest effectieve manier van samenwerken en afstemmen moeten vinden.

Professionals in Agile teams zijn succesvol wanneer zij kennis en ervaring delen. Dit vereist een open houding en goede afspraken, inzicht in communicatie en feedback, vertrouwen en (professionele) verantwoordelijkheid. Kortom optimale samenwerking.

Het accent van de workshop ligt op het optimaliseren van individueel en gezamenlijk functioneren. Dit doen we door deelnemers ervaringsgericht inzicht te geven in werksituaties en de rol die teamleden spelen in Agile teams.

Workshop Data

Deelnemers

  • Deze workshop is voor managers of leden van agile teams. 
  • Ook als u een faciliterende rol heeft of leiding geeft aan één of meerdere Agile teams op tactisch niveau bevelen wij de workshop graag aan.

Leerdoelstellingen

De workshop beoogt:

  • inzicht te geven in de rol die teamleden spelen in Agile teams (kennis en attitude gericht)
  • inzicht te geven in de eigen, persoonlijke bijdrage aan Agile teams
  • het verbeteren van het individueel en gezamenlijk functioneren in Agile teams
  • uitwisselen van ideeën en ervaringen (= leren van elkaar)

Duur

1 Dag en een halve terugkomdag. De datum voor de halve terugkomdag wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.

Pre-requisites:

De workshop vereist geen voorkennis

Do you have questions?
portrait
wibas

Management Consultants


+31 (0)40 248 9822

[protected email]

[protected email]

Do you have questions?
portrait
wibas

Management Consultants


+31 (0)40 248 9822

[protected email]

[protected email]