SenseMaking

U heeft behoefte aan betrouwbare en tijdige informatie voor het nemen van goede beslissingen om succesvol leiding te geven aan uw initiatieven. Daarvoor moet u in staat zijn om signalen vroegtijdig te interpreteren als onbelangrijk, een bedreiging of een kans.

Belangrijke veranderingen moet u tijdig zien aankomen en goed op waarde kunnen schatten. Het negeren van belangrijke signalen kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw initiatief of uw organisatie.

SenseMaking
Met SenseMaking heeft u een tool in handen om beter te filteren tussen hoofd- en bijzaken: U bent in staat om snel en adequaat te reageren op zwakke maar belangrijke signalen uit de markt, uw klanten en uw eigen organisatie.

Met SenseMaking beschikt u over méér kennis voor innovatie, ontwikkeling en besluitvorming en u kunt flexibel en veerkrachtig acteren.

U ontsluit de aanwezige kennis van al uw experts. Daarmee versterkt en verbetert u uw besluitvormingsprocessen. En uw medewerkers zijn en voelen zich meer betrokken bij uw organisatie. Er ontstaat een positieve dynamiek.

U spaart tijd en energie door snel te reageren op die signalen die voor u cruciaal zijn.
 
Toepassingsgebieden

Wij passen SenseMaking toe in trajecten voor:

- strategieontwikkeling en -uitrol
- product-innovatie / roadmapping
- proces- en performance verbetering (o.a. Lean, Agile, SixSigma, Kaizen, etc..)
- cultuurverandertraining
- Verbetering van klant- of medewerkertevredenheid

wibas
In de begeleiding van verbeter- of verandertrajecten passen wij SenseMaking toe om continu afgestemd te blijven op signalen van alle stakeholders.

Als u vragen heeft over onze SenseMaking diensten bel ons voor een nadere kennismaking.


wibas is geaccrediteerd business partner van Cognitive Edge.

Do you have questions?
portrait
wibas

Management Consultants


+31 (0)40 248 9822

[protected email]

[protected email]

Do you have questions?
portrait
wibas

Management Consultants


+31 (0)40 248 9822

[protected email]

[protected email]